تبلیغات
موسیقی سنتی ایران - کنسرت سیمرغ همایون شجریان و هومن خلعتبری در هلند
موسیقی سنتی ایران
PersianTraditional Music
استاد محمدرضا شجریان استاد محمدرضا شجریان استاد محمدرضا شجریان استاد محمدرضا شجریان استاد محمدرضا شجریان
درباره وبلاگ


این وبلاگ به منظور حفظ و ترویج موسیقی سنتی ایران راه اندازی شده لذا از تمامی شما عزیزان درخواست می شود در صورت امکان و وجود آثار در بازار برای حمایت از هنرمندان آنها را خریداری فرمایید.
در این وبلاگ سعی شده درباره هر اثر توضیح و اطلاعات کاملی گردآوری شود.
همچنین از شما عزیزان تقاضا میشود در صورتی که آهنگ ها و ویدیوهای سنتی دارید برای ما نیز بفرستید تا با کمک یکدیگر بتوانیم هرچند مقدار کمی به این موسیقی پارسی کمک کنیم.
با سپاس فراوان

مدیر وبلاگ : mobbook
تبلیغات
کنسرت سیمرغ همایون شجریان و هومن خلعتبری

امروز برایتان چندبخش از کنسرت همایون شجریان و گروه سیمرغ به رهبری آقای هومن خلعتبری را آماده کرده ایم.برای اطلاعات بیشتر ، متن اشعار و دانلود فایل تصویری به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

سیمرغ، که داستان زادن و بالیدن زال و همچنین دلباختگی او بر رودابه دختر مهراب شاه کابلی است، یکی از زیباترین و از نظر ساختاری پیچیده‌ترین بخش‌های شاهنامه است. فردوسی در این داستان دغدغه‌های انسانی همچون بخت و سرنوشت و آز و ترس و بدنامی، و همچنین نیازهای انسان چون نامآوری و دلداگی و عشق را در زیر سقف یک داستان حماسی گردهم آورده است. داستان سیمرغ گذشته از برجستگی‌های زیبایی شناختی ادبی خود از یک موسیقی درونی نیز برخوردار است، عاملی که شاید حمید متبسم را به خلق این اثر ترغیب کرده باشد. متبسم، که کارهایش تا کنون نیز به‌دلیل توانایی‌های ویژه او در خلق آثار چند صدایی برای سازها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی ویژه و متمایز بوده‌اند، این بار با برگزیدن داستان سیمرغ و نوشتن یک اثر چندآوایی برای ارکستر سازهای ملی دست به کاری بزرگ زده است، کاری که دشواری‌های خلق اثر موسیقایی بر مبنای شاهنامه، و دشواری کمبود امکانات موسیقی سنتی ما در زمینه موسیقی چند صدایی را یک‌جا در خود دارد. آهنگساز باید در این اثر هم دلدادگی رودابه بر زال را از زبان ساز بازگو کند، هم تاخت سواران بسوی البرزکوه را، هم آشیانه سیمرغ را و هم دلشکستگی سام نریمان را. او باید همچون شاهنامه‌خوانی کارکشته تک تک صحنه ها و یک یک احساسات قهرمانان این داستان را زنده و جاندار از دل سیم و چوب و پوست سازهایی بیرون بکشد، که هنرشان بیشتر بیان مفاهیم انتزاعی شعر ایرانی است. حمید متبسم در این اثر همچون یک پرده خوان، صحنه های شاهنامه را بر دیوار پندار شنونده اش ترسیم و نگارگری می کند؛

“سیمرغ” داستان زال را چنان بازآفرینی می کند، که دیدن آن از راه شنیدن میسر باشد.

دوست‌داران شعر فردوسی و دنبال‌کنندگان اخبار موسیقی ایران، با نام «سیمرغ» کمابیش آشنایی دارند. سیمرغ تجربه‌ای‌ست دیگرگونه از موسیقی ایرانی که با به‌کار گیری شعر «فردوسی» اینبار مسیر جدیدی از حوزه‌ی آهنگسازی را واکاوی می‌کند.
خالق‌اش حمید متبسم پس از سه سال پیگیری در یادداشتی نوستالژیک‌گونه می‌نگارد: «امروز ۲۸ آگوست ۲۰۰۹ میلادی برابر با شش شهریور ۱۳۸۸ شمسی آهنگسازی اپرت سیمرغ در ۱۳۷۱ میزان، ۳۷۵ صفحه و مدت ۵۹ دقیقه و سه ثانیه با به یکدیگر رسیدن عاشق و معشوق (زال و رودابه) به پایان رسید.»


متن اشعار
(متن شعرهای درج شده در زیر شعر اصلی اشعار اجرا شده میباشد پس ممکن است برخی از بیت ها یا مصرع ها خوانده نشود و یا تغییرمکان پیدا کند)

زادن زال

نبود ایچ فرزند مر سام را
دلـــش بود جویا دلارام را

نگـــــاری بد انــــــدر شبستان اوی
ز گلبرگ رخ داشت واز مشک موی

از آن ماهش امید فرزند بود
که خورشید چهر و برومند بود

ز سام نریمان همو بار داشت
ز بار گران تنـــــش آزار داشت


*****

ز مـــادر جدا شد بدآن چند روز
نگاری چو خورشید گیتی فروز

بچهره چنان بود بر سان شـید
ولیکن همه موی بودش سپید

کسی سام یل را نیارست گفت
که فرزند پیر آمد از خوب جفت

یکی پهلوان بچه شــیردل
نماید بدین کودکی چیر دل

تنش نقره پاک و رخ چون بهشت
بر او بر نبینی یک انـــــــدام زشت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سیمرغ و زال

فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ
بزد برگرفتش از آن گرم سنگ

ببردش دمان تا به البرز کوه
که بودش در آنجا کنام گروه

نگه کرد سیمرغ با بچگان
بران خرد خون از دو دیده چکان

شگفتی برو بر فکندند مهر
بماندند خیره بدان خوب چهر

خداوند مهری به سیمرغ داد
نکرد او بخوردن از آن بچه یاد

*****

چو آن کودک خرد پر مایه گشت
برآن کوه بر روزگاری گذشت

یکی مرد شد چون یکی زاد سرو
برش کوه سیمین میانش چو غرو

نشانش پراکنده شد در جهان
بد و نیک هرگز نماند نهان

به سام نریمان رسید آگهی
از آن نیک پی پور با فرهی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بازگشت زال

بر و بازوی شیر و خورشید روی
بدل پهلوان ، دست شمشیر جوی

سپیدش مژه دیدگان قیر گون
چو بسد لب و رخ بمانند خون

دل سام شد چون بهشت برین
بران پاک فرزند کرد آفرین

تنش را یکی پهلوانی قبایب
پوشید و از کوه بگذارد پای

فرود آمد از کوه و بالای خواست
یکی جامه، خسرو آرای خواست

سپه یکسره پیش سام آمدند
گشاده دل و شاد کام آمدند

تبیره زنان پیش بردند پیل
برآمد یکی گرد چون کوه نیل

خروشیدن کوس با کره نای
همان زنگ زرین و هندی درای

سوارن همه نعره برداشتند
بدان خرمی راه بگذاشتند

به شادی به شهر اندرون آمدند
ابا پهلوانی فزون آمدند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رودابه و زال

یکی پادشه بود مهراب نام
زبردست و با گنج و گسترده کام

ببالا بکردار آزاده سرو
برخ چون بهار و برفتن تذرو

چو آگه شد از کار دستان سام
ز کابل بیامد بهنگام بام

یکی نامدار از میان مهان
چنین گفت با پهلوان جهان

پس پرده او یکی دختر است
که رویش ز خورشید نیکوتر است

ز سرتا بپایش بکردار عاج
برخ چون بهشت و ببالای ساج

دو چشمش بسان دو نرگس بباغ
مژه تیرگی برده از پر زاغ

بهشتیست سرتاسر آراسته
پر آرایش و رامش و خواسته

برآورد مر زال را دل بجوش
چنان شد کز او رفت آرام و هوش

دل زال یکباره دیوانه گشت
خرد دور شد، عشق فرزانه گشت

*****

بپرسید سین دخت مهراب را
ز خوشاب بگشاد عنّاب را

چه مردیست آن پیرسر پور سام؟
همی تخت یاد آیدش یا کنام؟

چنین داد مهراب پاسخ بدوی
که ای سرو سیمین بر ماه روی

دل شیر نر دارد و زور پیل
دو دستش بکردار دریای نیل

چو برگاه باشد زرافشان بود
چو در جنگ باشد سرافشان بود

سپیدی مویش بزیبد همی
تو گوئی که دلها فریبد همی

*****

چو بشنید رودابه این گفت و گوی
برافروخت، گلنارگون گشت روی

دلش گشت پر آتش از مهر زال
وزو دور شد خورد و آرام و هال

که من عاشقی ام چو بحر دمان
ازو بر شده موج بر آسمان

پر از مهر زال است روشن دلم
بخواب اندر اندیشه زو نگسلم

دل و جان و هوشم پر از مهر اوست
شب و روزم اندیشه چهر اوست

نه قیصر بخواهم نه خاقان چین
نه از تاجداران ایران زمین

چو خورشید تابنده شد ناپدید
در حجره بستند و گم شد کلید

*****

برآمد سیه چشم گلرخ ببام
چوسرو سهی بر سرش ماه تام

چو از دور دستان سام سوار
پدید آمد این دختر نامدار

دو بیجاده بگشاد و آواز داد
که شاد آمدی ای جوانمرد راد

کمندی گشاد او ز گیسو بلند
که از مشک از آنسان نپیچی کمند

کمند از رهی بستد و داد خم
بیفکند بالا نزد هیچ دم

ز دیدنش رودابه می نارمید
به دو دیده در وی همی بنگرید

فروغ رخش را که جان برفروخت
در او بیش دید و دلش بیش سوخت

چنین تا سپیده برآمد زجای
تبیره برآمد ز پرده سرای

منبع متن اشعار ، سایت رسمی سیمرغ

کنسرت سیمرغ

(برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر کلیک کنید)


لینک دانلود فایل تصویری کنسرت سیمرغ:
مدت زمان : 29:19 دقیقه
فرمت : MP4
حجم فایل : 98.2 مگابایت

دانلود از سرور اول
دانلود از سرور اول
دانلود از سرور دوم
دانلود از سرور دوم
نوع مطلب : دانلود آثار تصویری، همایون شجریان، 
برچسب ها : همایون شجریان، شجریان، کنسرت، دانلود کنسرت، دانلود کنسرت سنتی، کنسرت سنتی، ارکستر سنتی، گروه سیمرغ، سیمرغ، دانلود رایگان کنسرت تصویری، کنسرت سنتی تصویری، دانلود رایگان کنسرت تصویری سنتی، کنسرت همایون شجریان، دانلود کنسرت همایون شجریان، دانلود کنسرت تصویری همایون شجریان، دانلود رایگان کنسرت سیمرغ همایون شجریان، هومن خلعتبری، دانلود کنسرت تصویری هومن خلعتبری، همایون شجریان و گروه سیمرغ، همایون شجریان و هومن خلعتبری، دانلود کنسرت همایون شجریان و هومن خلعتبری، دانلود کنسرت هلند همایون شجریان، دانلود رایگان کنسرت سیمرغ همایون شجریان در هلند، دانلود رایگان کنسرت تصویری سیمرغ، دانلود رایگان کنسرت تصویری گروه سیمرغ و همایون شجریان، کنسرت سیمرغ در هلند، کلیک کنید، برای دانلود کلیک کنید،
لینک های مرتبط :
شنبه 29 مهر 1396 09:11 ب.ظ
این بسیار جالب است، شما یک وبلاگ نویس بیش از حد ماهر هستید.
من به فید شما پیوستم و برای جستجوی پست فوق العاده ای که داشتم می نشستم.
همچنین، وب سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام
شنبه 15 مهر 1396 04:15 ب.ظ
تحسین فداکاری که در سایت خود قرار داده اید و اطلاعات عمیق ارائه می دهید.
این عالی است که هربار یک بار در یک وبلاگ بگردید، این همان ناخواسته نیست
اطلاعات بازتاب شده. شگفت آور خواندن! من سایت شما را نشانه گذاری کرده ام و از فید RSS شما به حساب Google من دارم.
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:16 ب.ظ
I think everything said made a ton of sense.
However, think about this, suppose you were to write a killer
headline? I ain't saying your information is not solid., however suppose you added something that grabbed a person's attention? I
mean موسیقی سنتی ایران - کنسرت سیمرغ همایون
شجریان و هومن خلعتبری در هلند is kinda vanilla.
You should look at Yahoo's home page and see how they create post headlines to grab viewers to open the links.
You might add a related video or a picture or two to get readers
interested about what you've written. Just my opinion, it might bring
your website a little bit more interesting.
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:35 ب.ظ
سلام، من گاهی اوقات وبلاگم را خواندهام و من یک نمونه مشابهی دارم و من فقط کنجکاو بودم
اگر تعداد زیادی از بازخورد هرزنامه دریافت کنید اگر چنین چیزی انجام دهید
شما آن را کاهش می دهید، هر پلاگین یا هر چیزی که می توانید توصیه کنید؟

من خیلی زود دریافتم آن را رانندگی میکنم، بنابراین هر گونه حمایت بسیار قدردانی است.
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:34 ب.ظ
What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I've discovered
It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope
to contribute & help other customers like its aided me.
Great job.
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:25 ب.ظ
That is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
Short but very precise information… Appreciate your sharing this one.
A must read post!
دوشنبه 23 مرداد 1396 04:07 ب.ظ
This post is genuinely a pleasant one it assists new web users, who are wishing for
blogging.
دوشنبه 23 مرداد 1396 03:45 ب.ظ
Does your blog have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to shoot you an email.
I've got some creative ideas for your blog you might be
interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve
over time.
شنبه 14 مرداد 1396 05:32 ق.ظ
Excellent post. I am going through a few of these issues as well..
جمعه 13 مرداد 1396 10:48 ب.ظ
of course like your web site but you have to take a look at the spelling on several
of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding
it very troublesome to inform the truth however I'll surely come again again.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:14 ب.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service? Thank you!
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:37 ب.ظ
If some one wishes expert view regarding blogging and site-building after
that i suggest him/her to visit this weblog, Keep up the good
work.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 02:14 ق.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't
loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show
the same outcome.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:35 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I am attempting
to find things to enhance my web site!I suppose
its ok to use some of your ideas!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی