تبلیغات
موسیقی سنتی ایران - کنسرت سیمرغ همایون شجریان و هومن خلعتبری در هلند
موسیقی سنتی ایران
PersianTraditional Music
استاد محمدرضا شجریان استاد محمدرضا شجریان استاد محمدرضا شجریان استاد محمدرضا شجریان استاد محمدرضا شجریان
درباره وبلاگ


این وبلاگ به منظور حفظ و ترویج موسیقی سنتی ایران راه اندازی شده لذا از تمامی شما عزیزان درخواست می شود در صورت امکان و وجود آثار در بازار برای حمایت از هنرمندان آنها را خریداری فرمایید.
در این وبلاگ سعی شده درباره هر اثر توضیح و اطلاعات کاملی گردآوری شود.
همچنین از شما عزیزان تقاضا میشود در صورتی که آهنگ ها و ویدیوهای سنتی دارید برای ما نیز بفرستید تا با کمک یکدیگر بتوانیم هرچند مقدار کمی به این موسیقی پارسی کمک کنیم.
با سپاس فراوان

مدیر وبلاگ : mobbook
تبلیغات
کنسرت سیمرغ همایون شجریان و هومن خلعتبری

امروز برایتان چندبخش از کنسرت همایون شجریان و گروه سیمرغ به رهبری آقای هومن خلعتبری را آماده کرده ایم.برای اطلاعات بیشتر ، متن اشعار و دانلود فایل تصویری به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

سیمرغ، که داستان زادن و بالیدن زال و همچنین دلباختگی او بر رودابه دختر مهراب شاه کابلی است، یکی از زیباترین و از نظر ساختاری پیچیده‌ترین بخش‌های شاهنامه است. فردوسی در این داستان دغدغه‌های انسانی همچون بخت و سرنوشت و آز و ترس و بدنامی، و همچنین نیازهای انسان چون نامآوری و دلداگی و عشق را در زیر سقف یک داستان حماسی گردهم آورده است. داستان سیمرغ گذشته از برجستگی‌های زیبایی شناختی ادبی خود از یک موسیقی درونی نیز برخوردار است، عاملی که شاید حمید متبسم را به خلق این اثر ترغیب کرده باشد. متبسم، که کارهایش تا کنون نیز به‌دلیل توانایی‌های ویژه او در خلق آثار چند صدایی برای سازها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی ویژه و متمایز بوده‌اند، این بار با برگزیدن داستان سیمرغ و نوشتن یک اثر چندآوایی برای ارکستر سازهای ملی دست به کاری بزرگ زده است، کاری که دشواری‌های خلق اثر موسیقایی بر مبنای شاهنامه، و دشواری کمبود امکانات موسیقی سنتی ما در زمینه موسیقی چند صدایی را یک‌جا در خود دارد. آهنگساز باید در این اثر هم دلدادگی رودابه بر زال را از زبان ساز بازگو کند، هم تاخت سواران بسوی البرزکوه را، هم آشیانه سیمرغ را و هم دلشکستگی سام نریمان را. او باید همچون شاهنامه‌خوانی کارکشته تک تک صحنه ها و یک یک احساسات قهرمانان این داستان را زنده و جاندار از دل سیم و چوب و پوست سازهایی بیرون بکشد، که هنرشان بیشتر بیان مفاهیم انتزاعی شعر ایرانی است. حمید متبسم در این اثر همچون یک پرده خوان، صحنه های شاهنامه را بر دیوار پندار شنونده اش ترسیم و نگارگری می کند؛

“سیمرغ” داستان زال را چنان بازآفرینی می کند، که دیدن آن از راه شنیدن میسر باشد.

دوست‌داران شعر فردوسی و دنبال‌کنندگان اخبار موسیقی ایران، با نام «سیمرغ» کمابیش آشنایی دارند. سیمرغ تجربه‌ای‌ست دیگرگونه از موسیقی ایرانی که با به‌کار گیری شعر «فردوسی» اینبار مسیر جدیدی از حوزه‌ی آهنگسازی را واکاوی می‌کند.
خالق‌اش حمید متبسم پس از سه سال پیگیری در یادداشتی نوستالژیک‌گونه می‌نگارد: «امروز ۲۸ آگوست ۲۰۰۹ میلادی برابر با شش شهریور ۱۳۸۸ شمسی آهنگسازی اپرت سیمرغ در ۱۳۷۱ میزان، ۳۷۵ صفحه و مدت ۵۹ دقیقه و سه ثانیه با به یکدیگر رسیدن عاشق و معشوق (زال و رودابه) به پایان رسید.»


متن اشعار
(متن شعرهای درج شده در زیر شعر اصلی اشعار اجرا شده میباشد پس ممکن است برخی از بیت ها یا مصرع ها خوانده نشود و یا تغییرمکان پیدا کند)

زادن زال

نبود ایچ فرزند مر سام را
دلـــش بود جویا دلارام را

نگـــــاری بد انــــــدر شبستان اوی
ز گلبرگ رخ داشت واز مشک موی

از آن ماهش امید فرزند بود
که خورشید چهر و برومند بود

ز سام نریمان همو بار داشت
ز بار گران تنـــــش آزار داشت


*****

ز مـــادر جدا شد بدآن چند روز
نگاری چو خورشید گیتی فروز

بچهره چنان بود بر سان شـید
ولیکن همه موی بودش سپید

کسی سام یل را نیارست گفت
که فرزند پیر آمد از خوب جفت

یکی پهلوان بچه شــیردل
نماید بدین کودکی چیر دل

تنش نقره پاک و رخ چون بهشت
بر او بر نبینی یک انـــــــدام زشت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سیمرغ و زال

فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ
بزد برگرفتش از آن گرم سنگ

ببردش دمان تا به البرز کوه
که بودش در آنجا کنام گروه

نگه کرد سیمرغ با بچگان
بران خرد خون از دو دیده چکان

شگفتی برو بر فکندند مهر
بماندند خیره بدان خوب چهر

خداوند مهری به سیمرغ داد
نکرد او بخوردن از آن بچه یاد

*****

چو آن کودک خرد پر مایه گشت
برآن کوه بر روزگاری گذشت

یکی مرد شد چون یکی زاد سرو
برش کوه سیمین میانش چو غرو

نشانش پراکنده شد در جهان
بد و نیک هرگز نماند نهان

به سام نریمان رسید آگهی
از آن نیک پی پور با فرهی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
بازگشت زال

بر و بازوی شیر و خورشید روی
بدل پهلوان ، دست شمشیر جوی

سپیدش مژه دیدگان قیر گون
چو بسد لب و رخ بمانند خون

دل سام شد چون بهشت برین
بران پاک فرزند کرد آفرین

تنش را یکی پهلوانی قبایب
پوشید و از کوه بگذارد پای

فرود آمد از کوه و بالای خواست
یکی جامه، خسرو آرای خواست

سپه یکسره پیش سام آمدند
گشاده دل و شاد کام آمدند

تبیره زنان پیش بردند پیل
برآمد یکی گرد چون کوه نیل

خروشیدن کوس با کره نای
همان زنگ زرین و هندی درای

سوارن همه نعره برداشتند
بدان خرمی راه بگذاشتند

به شادی به شهر اندرون آمدند
ابا پهلوانی فزون آمدند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رودابه و زال

یکی پادشه بود مهراب نام
زبردست و با گنج و گسترده کام

ببالا بکردار آزاده سرو
برخ چون بهار و برفتن تذرو

چو آگه شد از کار دستان سام
ز کابل بیامد بهنگام بام

یکی نامدار از میان مهان
چنین گفت با پهلوان جهان

پس پرده او یکی دختر است
که رویش ز خورشید نیکوتر است

ز سرتا بپایش بکردار عاج
برخ چون بهشت و ببالای ساج

دو چشمش بسان دو نرگس بباغ
مژه تیرگی برده از پر زاغ

بهشتیست سرتاسر آراسته
پر آرایش و رامش و خواسته

برآورد مر زال را دل بجوش
چنان شد کز او رفت آرام و هوش

دل زال یکباره دیوانه گشت
خرد دور شد، عشق فرزانه گشت

*****

بپرسید سین دخت مهراب را
ز خوشاب بگشاد عنّاب را

چه مردیست آن پیرسر پور سام؟
همی تخت یاد آیدش یا کنام؟

چنین داد مهراب پاسخ بدوی
که ای سرو سیمین بر ماه روی

دل شیر نر دارد و زور پیل
دو دستش بکردار دریای نیل

چو برگاه باشد زرافشان بود
چو در جنگ باشد سرافشان بود

سپیدی مویش بزیبد همی
تو گوئی که دلها فریبد همی

*****

چو بشنید رودابه این گفت و گوی
برافروخت، گلنارگون گشت روی

دلش گشت پر آتش از مهر زال
وزو دور شد خورد و آرام و هال

که من عاشقی ام چو بحر دمان
ازو بر شده موج بر آسمان

پر از مهر زال است روشن دلم
بخواب اندر اندیشه زو نگسلم

دل و جان و هوشم پر از مهر اوست
شب و روزم اندیشه چهر اوست

نه قیصر بخواهم نه خاقان چین
نه از تاجداران ایران زمین

چو خورشید تابنده شد ناپدید
در حجره بستند و گم شد کلید

*****

برآمد سیه چشم گلرخ ببام
چوسرو سهی بر سرش ماه تام

چو از دور دستان سام سوار
پدید آمد این دختر نامدار

دو بیجاده بگشاد و آواز داد
که شاد آمدی ای جوانمرد راد

کمندی گشاد او ز گیسو بلند
که از مشک از آنسان نپیچی کمند

کمند از رهی بستد و داد خم
بیفکند بالا نزد هیچ دم

ز دیدنش رودابه می نارمید
به دو دیده در وی همی بنگرید

فروغ رخش را که جان برفروخت
در او بیش دید و دلش بیش سوخت

چنین تا سپیده برآمد زجای
تبیره برآمد ز پرده سرای

منبع متن اشعار ، سایت رسمی سیمرغ

کنسرت سیمرغ

(برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر کلیک کنید)


لینک دانلود فایل تصویری کنسرت سیمرغ:
مدت زمان : 29:19 دقیقه
فرمت : MP4
حجم فایل : 98.2 مگابایت

دانلود از سرور اول
دانلود از سرور اول
دانلود از سرور دوم
دانلود از سرور دوم
نوع مطلب : دانلود آثار تصویری، همایون شجریان، 
برچسب ها : همایون شجریان، شجریان، کنسرت، دانلود کنسرت، دانلود کنسرت سنتی، کنسرت سنتی، ارکستر سنتی، گروه سیمرغ، سیمرغ، دانلود رایگان کنسرت تصویری، کنسرت سنتی تصویری، دانلود رایگان کنسرت تصویری سنتی، کنسرت همایون شجریان، دانلود کنسرت همایون شجریان، دانلود کنسرت تصویری همایون شجریان، دانلود رایگان کنسرت سیمرغ همایون شجریان، هومن خلعتبری، دانلود کنسرت تصویری هومن خلعتبری، همایون شجریان و گروه سیمرغ، همایون شجریان و هومن خلعتبری، دانلود کنسرت همایون شجریان و هومن خلعتبری، دانلود کنسرت هلند همایون شجریان، دانلود رایگان کنسرت سیمرغ همایون شجریان در هلند، دانلود رایگان کنسرت تصویری سیمرغ، دانلود رایگان کنسرت تصویری گروه سیمرغ و همایون شجریان، کنسرت سیمرغ در هلند، کلیک کنید، برای دانلود کلیک کنید،
لینک های مرتبط :
جمعه 14 اردیبهشت 1397 10:02 ق.ظ
Thanks to my father who informed me regarding this website,
this blog is truly amazing.
جمعه 4 اسفند 1396 03:03 ق.ظ
سلام، همه چیز خوب پیش می رود و البته همه چیز به اشتراک گذاری داده ها است، که در واقع بسیار عالی است
بالا نوشتن
دوشنبه 30 بهمن 1396 09:41 ب.ظ
من مطمئن نیستم که در آن شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما موضوع خوب است.

من نیاز به صرف وقت برای مطالعه بیشتر و یا درک بیشتر.
با تشکر از اطلاعات فوق العاده من برای جستجو در این اطلاعات برای ماموریت من بود.
دوشنبه 2 بهمن 1396 08:10 ب.ظ
این واقعا یک قطعه اطلاعات خوب و مفید است. من راضی هستم که تو به اشتراک گذاشتی
این اطلاعات مفید با ما لطفا ما را به این موضوع آگاه کن
با تشکر برای به اشتراک گذاری
جمعه 24 آذر 1396 08:30 ب.ظ
من تعجب کردم اگر شما تا به حال به تغییر ساختار از
وبلاگ شما؟ بسیار خوب نوشته شده است من عاشق آنچه شما باید بگویید.
اما شاید شما می توانید کمی بیشتر در راه محتوای، به طوری که مردم می تواند با آن ارتباط برقرار بهتر است.
شما فقط یک متن بسیار زیادی دارید که تنها 1 یا 2 تصویر دارد.
آیا شما می توانید آنرا در فضای بهتری جا دهید؟
پنجشنبه 16 آذر 1396 10:08 ب.ظ
Howdy! I realize this is sort of off-topic however I had to
ask. Does operating a well-established blog such as yours require a massive amount work?
I am completely new to running a blog but I do write in my
journal everyday. I'd like to start a blog so I can share my experience and
feelings online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring bloggers.
Thankyou!
دوشنبه 13 آذر 1396 10:18 ب.ظ
سلام، این آخر هفته به نفع من است، به عنوان این نقطه در زمان من
من خواندن این پاراگراف آموزشی فوق العاده در اینجا
اقامت من
سه شنبه 7 آذر 1396 09:43 ب.ظ
در واقع با این نوشتار، من واقعا اعتقاد دارم
که این وب سایت توجه بیشتری به آن دارد. من خواهم
احتمالا دوباره به خواندن از طریق بیشتر، با تشکر
برای اطلاعات!
دوشنبه 6 آذر 1396 05:55 ب.ظ
سلام، من مایل هستم که برای به دست آوردن آخرین به روزرسانی ها برای این صفحه وب مشترک شوم، بنابراین کجا می توانم آن را انجام دهم
لطفا کمک کنید
جمعه 3 آذر 1396 08:22 ب.ظ
من کمی برای هر مقاله با کیفیت بالا و یا پست وبلاگ در این نوع از فضای کاوش کرده ام
. کاوش در یاهو در نهایت بر روی این وب سایت تردید داشت.
مطالعه این اطلاعات بنابراین من راضی هستم که این را بیان کنم
احساس بسیار عجیب و غریب که من متوجه شدم
آنچه من نیاز دارم من قطعا اطمینان خواهم گرفت که شما از آن خارج نمیشوید
ذهن این وب سایت را فراهم می کند و آن را یک نگاه
به طور منظم.
سه شنبه 30 آبان 1396 08:50 ب.ظ
من مطمئن هستم که این پست همه افراد اینترنتی را لمس کرده است، قطعه ای واقعا بسیار جالب برای نوشتن وبلاگ جدید.
پنجشنبه 18 آبان 1396 04:01 ق.ظ
اول از همه می خواهم وبلاگ بزرگی بگویم! من یک سوال سریع داشتم که در آن می خواستم
دوست دارم بپرسم آیا شما اهمیتی نمی دهید؟ من علاقه مند شدم ببینم چطور مرکز خودت را روشن می کنی
افکار شما قبل از نوشتن من تا به حال سخت به پاکسازی من
ذهنم را در افکارم بیابم من واقعا انجام می دهم
لذت بردن از نوشتن، اما فقط به نظر می رسد اولین
10 تا 15 دقیقه معمولا صرفه جویی می شود و تلاش می کند تا بداند چگونه شروع می شود. هر گونه توصیه یا نکات
کودوس!
یکشنبه 14 آبان 1396 03:13 ق.ظ
سلام! من فقط می خواستم بپرسم آیا شما تا به حال با هکرها مشکل دارید؟
آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و من به پایان رسید
از دست دادن چند ماه کار سخت به دلیل هیچ پشتیبان گیری داده ها.
آیا شما هیچ روشی برای جلوگیری از هکرها دارید؟
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:30 ب.ظ
این سایت به سرعت در میان تمام وبلاگنویسان مشهور خواهد بود
مردم، با توجه به مقالات سخت گیرانه
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:53 ب.ظ
من واقعا با مهارت های نوشتن شما و همچنین قالب با وبلاگ شما الهام گرفته ام.
آیا این یک موضوع پرداخت شده است یا خودتان آن را تغییر دادید؟
به هر حال، نوشتن با کیفیت عالی باقی می ماند، غیر معمول است
امروز یک وبلاگ خوب مثل این را ببینید...
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:36 ب.ظ
کدنویسی من در تلاش است تا من را متقاعد کند که از PHP پیروی کند.net.net
من همیشه به خاطر هزینه ها این ایده را دوست داشتم.
اما او هرگز تلاش نمیکند. من از وردپرس استفاده کرده ام
در حدود یک سال در تعدادی از وب سایت ها و من نگران تغییر در پلت فرم دیگری هستم.
من چیزهای فوق العاده در مورد blogengine.net شنیده ام. آیا راهی برای انتقال تمام پست های وردپرس من وجود دارد؟
آی تی؟ هر گونه کمک بسیار قدردانی خواهد شد
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:02 ب.ظ
سلام! این پست وبلاگ نمیتواند بسیار بهتر نوشته شود!
رفتن به این مقاله به من همسایه قبلی من یادآوری می کند!

او همیشه درباره این موضوع مواظب بود. من این اطلاعات را به او خواهم فرستاد
کاملا مطمئن است که خواندن بسیار خوبی دارد. من از شما برای به اشتراک گذاری قدردانی میکنم
دوشنبه 8 آبان 1396 08:12 ب.ظ
برادر من پیشنهاد کرد که من احتمالا این وبلاگ را دوست دارم.
او به طور کامل درست بود این انتشار واقعا روزم را ساخت.
شما نمیتوانید در مورد چگونگی زمان صرف شده برای این اطلاعات صرف نظر کنید!
با تشکر!
دوشنبه 8 آبان 1396 07:20 ق.ظ
در پاسخ به این سوال با پاسخهای درست با استدلال های واقعی پاسخ می دهیم و همه چیز را در مورد آن بیان می کنیم.
دوشنبه 8 آبان 1396 07:02 ق.ظ
من لذت می برم، منجر به پیدا کردن دقیقا همان چیزی است که من آن را داشتم
نگاه کن شما شکار 4 روزه خود را تمام کرده اید!
خداوند شما را مردمی کند روز خوبی داشته باشی. خدا حافظ
دوشنبه 8 آبان 1396 06:45 ق.ظ
من همیشه نصف ساعت را صرف خواندن این پست وبلاگ کردم
تمام وقت همراه با یک قهوه قهوه
دوشنبه 8 آبان 1396 05:27 ق.ظ
کار فوق العاده! این نوع اطلاعاتی است که برای آن منظور شده است
در اینترنت به اشتراک گذاشته شود ترس در گوگل برای
دیگر موقعیت این ارسال بالاتر! بیا بالا و
بازدید از سایت من با تشکر از شما =)
دوشنبه 8 آبان 1396 04:50 ق.ظ
عالی! پست واقعا شگفت انگیز، من در مورد این از نظر بسیار روشن است
پست.
دوشنبه 8 آبان 1396 04:44 ق.ظ
من فقط اطلاعات مفیدی را که برای مقالات شما ارائه می دهم دوست دارم.

من وبلاگ خود را به طور مرتب نشان می دهم و یکبار دیگر به اینجا برگردان.
من کمی اطمینان دارم که چیزهای جدیدی یاد می گیرم
درست در اینجا! برای ادامه کار، موفق باشید.
شنبه 29 مهر 1396 09:11 ب.ظ
این بسیار جالب است، شما یک وبلاگ نویس بیش از حد ماهر هستید.
من به فید شما پیوستم و برای جستجوی پست فوق العاده ای که داشتم می نشستم.
همچنین، وب سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام
شنبه 15 مهر 1396 04:15 ب.ظ
تحسین فداکاری که در سایت خود قرار داده اید و اطلاعات عمیق ارائه می دهید.
این عالی است که هربار یک بار در یک وبلاگ بگردید، این همان ناخواسته نیست
اطلاعات بازتاب شده. شگفت آور خواندن! من سایت شما را نشانه گذاری کرده ام و از فید RSS شما به حساب Google من دارم.
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:16 ب.ظ
I think everything said made a ton of sense.
However, think about this, suppose you were to write a killer
headline? I ain't saying your information is not solid., however suppose you added something that grabbed a person's attention? I
mean موسیقی سنتی ایران - کنسرت سیمرغ همایون
شجریان و هومن خلعتبری در هلند is kinda vanilla.
You should look at Yahoo's home page and see how they create post headlines to grab viewers to open the links.
You might add a related video or a picture or two to get readers
interested about what you've written. Just my opinion, it might bring
your website a little bit more interesting.
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:35 ب.ظ
سلام، من گاهی اوقات وبلاگم را خواندهام و من یک نمونه مشابهی دارم و من فقط کنجکاو بودم
اگر تعداد زیادی از بازخورد هرزنامه دریافت کنید اگر چنین چیزی انجام دهید
شما آن را کاهش می دهید، هر پلاگین یا هر چیزی که می توانید توصیه کنید؟

من خیلی زود دریافتم آن را رانندگی میکنم، بنابراین هر گونه حمایت بسیار قدردانی است.
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:34 ب.ظ
What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I've discovered
It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope
to contribute & help other customers like its aided me.
Great job.
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:25 ب.ظ
That is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
Short but very precise information… Appreciate your sharing this one.
A must read post!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی